Sve o potporama za samozapošljavanje u 2022. godini

03
Sij
2022
otvaranje obrta
03 Sij, 2022
Ako razmišljate o realizaciji svoje poslovne ideje i želite krenuti u poduzetništvo, potpore za samozapošljavanje pravi su vjetar u leđa za vas.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA PRIMANJE POTPORE?

 • nezaposlena osoba ili više osoba
 • osobe moraju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (minimalno 1 dan)

DO KAD MOGU PREDATI ZAHTJEV ZA POTPORU?

 • se najkasnije do 31.10.2022.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

KOJI JE CILJ POTPORE?

 • pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta
 • pokrivanje troškova preuzimanja poslovanja već postojećeg poslovnog subjekta

KOJU VRSTA POSLOVNOG SUBJEKTA MOGU OTVORITI UZ POTPORU?

 • obrt
 • trgovačko društvo
 • samostalnu djelatnost
 • ustanovu

KOLIKO IZNOSI POTPORA KOJU MOGU DOBITI?

80.000 KN potpore može se ostvariti otvaranjem djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) Informacije i komunikacije
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

120.000 KN potpore može se ostvariti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

NA ŠTO MOGU UTROŠITI DODIJELJENU POTPORU?

Potpora se dijeli na fiksni i varijabilni dio.

FIKSNI DIO

 • Iznosi 40.000 kn za obrt za paušalni obrt
 • iznosi za 55.000 za trgovačko društvo, samostalnu djelatnost i ustanovu
 • polriva troškove registracije poslovnog subjekta
 • troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme (porez, prirez i doprinosi te neto plaća za zaposlenog vlasnika)
 • trošak knjigovodstva
 • zakup poslovnog prostora
 • obvezne članarine, administrativni troškovi
 • troškovi sitnog inventara
 • troškovi izrade mrežne stranice
 • troškovi oglašavanja
 • troškovi održavanje opreme i alata

VARIJABILNI DIO

 • razlikujE se ovisno o glavnoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora
 • kupnja nove i trajne opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti ) – ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza

KAKO ZNAM DA ĆE MOJI TROŠKOVI BITI PRIHVAĆENI?

 • Moraju biti neophodni za obavljanje djelatnosti iz plana
 • Cijene moraju biti realne u skladu s tržištem
 • Moraju biti plaćeni s transakcijskog računa
 • Za svaku nabavku morate posjedovati račun na ime vašeg poslovnog subjekta

IMA LI KAKVA POGODNOST ZA UDRUŽIVANJE VIŠE KORISNIKA POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

 • dodatni fiksni iznos od 30.000 kn
 • za maksimalno dvije nezaposlene osobe koje se udružuju
 • moguće je i za preuzimanje postojećeg subjekta

TRAJANJE MJERE I OBVEZE

 • 24 mjeseca – održati poslovanje i biti zaposleni u poslovnom subjektu
 • namjensko trošenje sredstava prema troškovniku
 • označavanje kupljene opreme koja ima vrijednost 10.000 kn i veću
 • podnošenje izvještaja za pravdanje sredstava u roku
 • ostvareni prometu u iznosu 50% iznosa potpore u 24 mjeseca
 • redovno izvršavanje obveza za porez, prirez i doprinose

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

P:  Je li PDV prihvatljiv trošak?

O: Da, ukoliko niste obveznik PDV-a pa ga možete potraživati.

P: Mogu li mijenjati troškovnik?

O: Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

P: Mogu li od potpore kupiti rabljeno vozilo?

O: Kupnju rabljenog vozila možete (su)financirati iz fiksnog dijela potpore.

P: Mogu li opremu kupiti u inozemstvu?

O: Možete uz uvjet da račun glasi na poslovni subjekt za koji je odobrena potpora i da je plaćanje obavljeno s transakcijskog računa poslovnog subjekta

P: Mogu li otvoriti obrt ako mi je privatni račun u blokadi?

O: Ne možete, isto tako ne možete otvoriti ni samostalnu djelatnost ni slobodnu profesiju.

P: Želim preuzeti tvrtku/obrt u kojoj radim, mogu li ostvariti potporu za to?

O: Preuzimanje poslovnog subjekta u kojem ste bili zaposleni u prethodnih 12 mjeseci nije moguće uz potporu.

P: Ukoliko sam trenutno zaposlen i želim dati otkaz, kako to mogu napraviti da ostvarim pravo na potporu?

O: Možete dati redovan, sporazumni ili izvanredan otkaz, jedino što nikako ne smijete je dati ili dobiti OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ.

P: Mogu li pohađati radionicu za samozapošljavanje ako sam još uvijek zaposlen/a?

O: Da, radionica se može pohađati nevezano za vaš radni status.