Online edukacija – izrada PO-SD obrasca

09
Sij
2022
po-sd obrazac
09 Sij, 2022
Ako ste vlasnik obrta s paušalnim oporezivanjem, obavezni ste do 15. siječnja 2022. godine predati PO-SD obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Na ovoj edukaciji upoznat ćete se sa svakom stavkom koju je potrebno unijeti u obrazac, koje uplate morate ulaze u prihode, a koje ne te koju dokumentaciju je potrebno priložiti prilikom predaje obrasca.

Uživo ćemo popunjavati jedan primjer obrasca te ćete moći postaviti sva pitanja koja su vezana uz njega.

Kako bi uredili svu dokumentaciju za prošlu godinu obradit ćemo sljedeće teme:
1.    osnovni elementi računa
2.    terminologija u knjizi prometa i način unosa stavaka
3.    terminologija stavaka posd obrasca
4.    kategorije paušalnog dohotka
5.    izračun poreza i prireza
6.    predaja obrasca putem e-porezne


Na ovoj edukaciji naučit ćete kako kroz godinu sve pripremiti kako bi izrada PO-SD obrasca bila brza i jednostavna te ćete izraditi svoj PO-SD obrazac za 2021. godinu spreman za predaju u Poreznu upravu.


Edukacija traje 1 sat i besplatna je za sve sudionike.