Izrada planova za samozapošljavanje

Postavljate si sljedeća pitanja:
Imate odličnu poslovnu ideju?
Želite započeti vlastito poslovanje?
Planirate se prijaviti na natječaj HZZO-a za samozapošljavanje?
Želite da vaš plan bude pozitivno ocijenjen?
Plan vam je odbijen?
Mi dajemo odgovore na vaša pitanja:
Naše iskustvo u izradi financijskih planova, troškovnika i planova za samozapošljavanje pomoći će vam da jednostavno ostvarite željene ciljeve.

Vi samo trebate reći što želite, a na nama je da to ispunimo na obostrano zadovoljstvo. Imamo 100% prolaznost svih planova i i prigovora na odbijene postojeće planove koje smo radili. Izrada plana uključuje i savjetovanje kod odabira djelatnosti, dokumentacije koja vam je potrebna za otvaranje te upute što vam je potrebno za sigurno i uspješno poslovanje.

Usluga je namijenjena sljedećim pravnim oblicima:
Obrti
Trgovačka društva