Kako izgleda porezni nadzor?

13
Ruj
2022
Kako izgleda porezni nadzor?
13 Ruj, 2022
Kako izgleda porezni nadzor? Smije li me porezna „smetati“ za mojeg radnog vremena? Otkud im pravo da gledaju moje tekuće račune? Što ako se ne slažem sa zapisnikom? Na ova pitanja o poreznom nadzoru odgovara nam Opći porezni zakon. Detalje pojašnjavamo u ovom članku kako bi znali što očekivati i kako se pripremiti.

Hoće li me porezna obavijestiti o nadzoru?

Kao što smo već napisali, nadzor može biti najavljen, ako je najavljen, najkasnije 8 dana prije planiranog nadzora, dobit ćete pismenu obavijesti o nadzoru.
U toj obavijesti dobit ćete informacije
•    po kojoj osnovi se provodi nadzor
•    ne koje razdoblje se odnosi
•    kada će biti obavljen
Detaljnije informacije o obavijesti možete nači u čl.120 Općeg poreznog zakona.


Što je osnovna svrha poreznog nadzora?

Sam naziv nam već otkriva da je svrha provjera obveza vezanih uz utvrđivanje i plaćane poreznih obveza poduzetnika.
Jako je bitno znati da porezni nadzor obrtnika koji je kao poduzetnik fizička osoba, nadzor može obuhvaćati i one činjenice koje nisu u vezi s njegovom gospodarskom djelatnošću. To znači da će vam porezna obavezno gledati i transakcije po računima kojima raspolažete kao fizička osoba (tekući, žiro) kako bi utvrdili da preko njih ne obavljate svoju gospodarsku djelatnost i time izbjegavate plaćanje poreza.


Tijek poreznog nadzora

•    Prije početka poreznog nadzora osoba ovlaštena za njegovu provedbu mora se predstaviti poreznom obvezniku predočenjem službene iskaznice
•    obavlja se tijekom uobičajenoga radnog vremena
•    u slučaju da ne želite dobrovoljno sudjelovati u nadzoru, porezno tijelo može izvršiti privremeno pečaćenje poslovnog ili skladišnog prostora
•    slijedi provjera dokumentacije (računa, internih akata, knjige prometa, fiskalizacije računa koji se naplaćuju gotovinom, stavki na računu, radno vrijeme izdavanja računa)
•    obavezni ste sudjelovati i predočiti sve dokumente koje vas inspektor traži
•    o ishodu poreznog nadzora, prije sastavljanja zapisnika, treba obaviti zaključni razgovor s poreznim obveznikom ili s osobom koju je imenovao porezni obveznik te raspraviti sporne činjenice, pravne ocjene, zaključke i njihove učinke na utvrđivanje porezne obveze te o tome sačiniti zabilješku
•    ukoliko je sve u redu – dobit ćete Zapisnik o nazdoru s utvrđenim svim činjenicama iz nazdora
•    ukoliko tijekom nazdora utvrde da ste izvršili kazneno djelo ili prekršaj, podnijet će se prijava protiv vas
•    u slučaju prekršaja, također mogu zapečatiti vaš prostor kako bi spriječili ponavljanje kaznenog djela ili prekršaja
•    potpisom Zapisnika slažete s utvrđenim činjenicama i iskazanim mjerama protiv vas


Ukoliko se ne slažete sa Zapisnikom, nemojte ga potpisivati već unajmite pravnu pomoć, osobu koja vas može zastupati i napisati prigovor na Zapisnik te vam pomoći u slučaju da vam je izrečena kazna.

Ako trebate pomoć oko pokretanja i usklade poslovanja, javite se bez obaveze za besplatne konzultacije.