Maja Maja

Gđu. Škiljan upoznala sam sudjelovanjem u online edukaciji Plavog ureda i već sam tada bila iznimno zadovoljna stručnošću, načinom izlaganja, ali i pristupačnošću, otvorenošću, srdačnošću i velikodušnošću gospođe. Zato sam joj se rado obratila nakon edukacije u svrhu korištenja usluge poslovnog savjetovanja. I ovaj put bila sam iznimno zadovoljna njezinim pristupom i ljubaznošću, ali i širokim dijapazonom znanja i informiranošću. Odgovori na pitanja koje sam dobila od velike su mi pomoći i razjasnili su mi nedoumice. Sa zahvalnošću i zadovoljstvom preporučam gđu. Škiljan.