Prijave za edukacije

Odaberite edukaciju za koju se želite prijaviti.

Cijena edukacije pojedinog modula Zakona o zaštiti potrošača iznosi 900,00 kn bez PDV-a.

Cijena edukacije koja uključuje svih 6 modula Zakona o zaštiti potrošača iznosi 4500,00 kn bez PDV-a.

Ostale usluge i cijene edukacija možete vidjeti u našem cjeniku https://www.poslujmopametno.com/cjenik-usluga

.Po primitku Vaše prijave, dostavit ćemo Vam potvrdu o primitku iste te ponudu za plaćanje.

Prijavom na edukaciju prihvaćate naše https://www.poslujmopametno.com/o-nama/uvjeti-poslovanja i https://www.poslujmopametno.com/o-nama/politika-privatnosti