Cijene usluga

poslujmo pametno logo 2USLUGA

 

 

 

CIJENA u kn

Poslovno savjetovanje - 1 sat  250,00
Mjesečni paket usluga za obrtnike bez zaposlenih  300,00
Godišnji paket usluga za obrtnike bez zaposlenih 2.880,00
Mjesečni paket usluga za obrtnike 1-5 zaposlenih  500,00
Godišnji paket usluga za obrtnike 1-5 zaposlenih 4.800,00
Izrada poslovnog plana za poticaje za samozapošljavanje 3.000,00
Prirema projektne dokumentacije za prijavu na natječaje (EU, HAMAG) po dogovoru
Vođenje projekta i izrada projektne dokument po dogovoru
Izrada seta obavezne dokumentacije za obveznike sprječavanja pranja novca i financiranj terorizma 6.000,00
Izrada godišnjeg izvještaja revizije sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 1.500,00
Edukativne radionice - cijena po polazniku 500,00-900,00
Individualno savjetovanje 4 sata 600,00
X